Nadzór budowy

nadzor

Firma świadczy usługi Kierownika Budowy – prowadzimy wiele budów budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych, ale także hal przemysłowych i magazynowych. Rolę kierownika budowy oraz jego podstawowe zadania reguluje Prawo Budowlane, które jest dla nas wyznacznikiem działalności.

Jako przykładowe obowiązki Kierownika Budowy ustawa Prawo Budowlane wymienia:

  • prowadzenie dokumentacji budowy;
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu;
  • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę;
  • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

Pierwsze czynności wykonywane przez Kierownika Budowy to:

  • złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych;
  • wpis do dziennika budowy;
  • przejęcie placu budowy i odpowiednie jego zabezpieczenie.

Współpraca z nami zaczyna się od spotkania, na którym zapoznajemy się z projektem budowlanym, następnie doradzamy Państwu, które etapy budowy warto skontrolować oraz wyjaśniamy ewentualne wątpliwości techniczne.

W trakcie trwania budowy kontrolujemy prowadzone prace budowlane na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności prace budowlane ulegające zakryciu lub zanikające. Poszczególne etapy kontroli są ustalane z Państwem już na początku lub w trakcie trwania budowy.

Studio Graficzne - strony internetowe